no-img
asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل

دانلود تحقيق پيرامون انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال فرمتdoc - asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل


asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل
asrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/asrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود تحقيق پيرامون انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال فرمتdoc
zip
ژانویه 7, 2018

دانلود تحقيق پيرامون انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال فرمتdoc


دانلود تحقيق پيرامون انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال فرمتdoc

دانلود تحقيق پيرامون انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال

44صفحه

چکيده محتواي فايل:

 

عنوان دوره :      

 

انجام آزمایشگاهی تست های رایت ، کومبس رایت ، ME 2 و ویدال

فهرست مطالب :

 • تعریف  
 • تاریخچه 
 • طبقه بندی بروسلاها   
 • یافته های بالینی    
 • اشکال بیماری بروسلوزیس    
 • راه های انتقال بیماری 
 • علائم بیماری 
 • ساختمان آنتی 
 • بیماریزایی در حیوانات  
 • تشخیص آزمایشگاهی   
 • آزمایشات سرولوژیکی استاندارد  
 • آزمایشات اختصاصی بر روی تشخیص بروسلاها 
 • گونه های مختلف بروسلا در بین حیوانات ایران     
 • ویدال  

                             

تعریف:

بروسلوز یا تب مالت بیماری مشترک بین انسان و دام بوده و عفونت در انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده یا مصرف فرآورده های دامی بخصوص شیر و مواد لبنی غیر پاستوریزه و تماس با لاشه ی حیوانات آلوده ایجاد می گردد. انتقال بیماری از انسان به انسان نادر است، ولی انتقال از راه شیر مادر به نوزاد، پیوند اعضاء و انتقال خون گزارش شده است.

بیماری توسط کوکوباسیل های گرم منفی، هوازی مطلق و کند رشد ایجاد می شود این باکتری ها فاقد کپسول و اسپور بوده و بی حرکت می باشند بروسلاها برای حیوانات اهلی مانند بز، گوسفند، گاو، خوک بیماری زا بوده و د رحیوانات آلوده موجب سقط جنین و آلودگی غدد شیری حیوان شده و تا سالها از طریق شیرحیوانات منتقل می شوند.

بروسلاها انگل های بیماری زای اختیاری داخل سلولی بوده و پاسخ به بروسلوزیس به واسطه ی سیستم ایمنی سلولی صورت می گیرد و به همین دلیل باکتری می تواند از سیستم ایمنی هومورال فرار کند.

باکتری نسبت به سرما مقاومت نسبی داشته و در آب و خاک و محل تاریک و مرطوب به مدت 2 تا 3 ماه و در ترشحات خشک ناشی از سقط و لاشه ی حیوانات و گوشت در یخچال زنده می ماند.

بیماری در حیوانات موجب مرگ و سقط جنین و کاهش وزن گردیده و زیان های اقتصادی مهمی در زمینه ی تولید گوشت و شیر ایجاد می کند همچنین نازایی در حیوانات آلوده شایع می باشد.

هرچه میزان شیوع بیماری در دام ها بیشتر باشد افراد بیشتری دچار آلودگی و بیماری شده و این خود موجب افزایش هزینه های درمانی و ناتوان نمودن افرادی مانند دامپروران، دامداران ودامپزشکان می گردد.


 

تاریخچه:

برای اولین بار در سال 1862 نوکاردیا توانست باکتری را در جنین مرده ی گاو نشان دهد در سال 1863 مارستون شرح کاملی از بیماری را در انسان بیان نمود. در سال 1887دیوید بوروس (David Bruce) پزشک انگلیسی باکتری مولد بیماری را از طحال یکی از بیماران که به علت تب مالت در گذشته بود، در جزیره مالت جدا نمود بدلیل اینکه نام قدیمی جزیره ی مالت، ملی تین بود او نام  باکتری را میکروکوکوس ملی تن سیس M.melitensis نامید.

در سال 1905 زامیت باکتری را از شیر بزهای جزیره ی مالت بدست آورد و ثابت کرد که بیماری از طریق بزهای آلوده به انسان انتقال می یابد.

در سال 1897 بانک (Bang) توانست باکتری را از ترشحات واژن گاوهایی که سقط جنین نموده بودند، جدا نماید و آن را به نام بروسلا آبورتوس (B.abortus) نامید. در همین سال هاگز (Hughes) این بیماری را به نام تب مواج (Undulant fever) نامید و رایت (Wright) برای تشخیص بیماری از روش سرولوژیکی (آگلوتیناسیون) استفاده نمود.

تروم (Traum) در سال 1914 در ایالات متحده بروسلا سوئیس B.Suis را از خوک ماده ای که سقط جنین نموده بود جدا کرد. 

در سال 1920 آلیس اوانس (Alice Evans) ثابت نمود که عامل سقط جنین خوک و گاو از نظر خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی با ملی تن سیس قرابت دارد .

بین سالهای 1934-1931 تامسن (thomsen) در دانمارک نمونه های بروسلا سوئیسی جدا نمود که از برخی جهات به نمونه های بدست آمده از خوک ها در امریکا تفاوت داشت. انواع بدست آمده از کشور امریکا در نقاط مختلف اروپا، برزیل، استرالیا و آرژانتین نیز مشاهده می شود.

در سال 1953 بروسلا اویس (B.ovis) از گوسفند و در سال 1975 بروسلا نئوتومه (B.neotomae) از موش های صحرایی و در سال 1968 بروسلا کانیس (B.canis) عامل سقط در سگ شرح داده شد.


 

طبقه بندی بروسلاها:

بروسلاها براساس میزبان طبیعی، احتیاج به Co2 حساسیت به غلظت مختلف رنگ های تیونین، فعالیت اوره آزی، تولید H2s و لیز توسط فاژها از همدیگر و سایر باکتریها جدا می شوند. این باکتریها گاز منفی و نیترات مثبت بوده و از نظر مقاومت به اسید و حرارت و پاستوریزاسیون حساس می باشند.

باکتری براساس فعالیت متابولیکی و آگلوتیناسیون بوسیله ی آنتی سرمهای اختصاصی به گونه های مختلفی تقسیم بندی می شوند اساس این تقسیم بندی توسط هودلسون (Huddleson) صورت گرفته است.

 • بروسلا ملی تن سیس (B.melitensis): میزبان طبیعی آن بز و گوسفند بوده و شامل 3 بیوتیپمی باشد. این گونه عامل اصلی بروسلوزیس در ایران بوده و اکثر موارد بروسلوزیس را شامل
  می شود.
 • بروسلا آبورتوس (B.abortus): میزبان طبیعی آن گاو می باشد و 9 بیوتیپ دارد.
 • بروسلا کنیس (B.Canis): میزبان طبیعی آن سگ می باشد.
 • بروسلا سوئیس (B.Suis): میزبان طبیعی آن خوک، گوزن، اسب و جوندگان می باشد.
 • بروسلا نئوتومه (B.neotomea): معمولا درجوندگان بخصوص رت های جنگلی ایجاد بیماری می کند.
 • بروسلا اویس (B.Ovis): مخزن اصلی آن گوسفندان نیوزیلندی می باشد.
 • بروسلا ماریس (B.maris): از برخی گونه های پستانداران دریایی جدا شده است.

نکته : نمونه هایی غیرقابل آگلوتیناسیون ملی تن سیس، آبورتوس و سوئیس را تحت عنوان
پارا ملی تن سیس، پاراسوئیس و پاراآبورتوس می گویند.

بیماریزایی:

انسان به سه طریق بروسلوز را کسب می کند:

 • از طریق مصرف گوشت نپخته، مواد لبنی غیرپاستوریزه

از طریق تماس با بافت ها، خون و سایر مایعات حیوانات آلوده و متعاقب آن ورود ارگانیسم از طریق غشاهای مخاطی، بریدگی و خراش ها

 

 • استنشاق ارگانیسم بخصوص در هنگام کار در آزمایشگاه

در داخل بدن باکتری ها توسط پلی مورفونوکلئرها (PMN) فاگوسیت شده و زنده می مانند لکوسیت ها بعنوان حامل عمل کرده و آن ها را به بافت های لنفاتیک مختلف مانند کبد، طحال و مغز استخوان منتقل می کنند.

نشانه ی بارز بروسلوزیس حاد تشکیل گرانولوم ها در داخل بافت های لنفاتیک می باشد تکثیر باکتری ها در داخل ماکروفاژها باعث انباشته شدن و تخریب سلولها می گردد و بدنبال آن باکتریمی ایجاد
می گردد اگر پاسخ ایمنی سلولی (CMI) برای کنترل بروسلوز کافی نباشد، کبد، طحال و مغز استخوان و ندول های لنفاوی ممکن است به طور وسیعی در گیرشوند.

 در آلودگی به بروسلا سوئیس گرانولوم ها در کلیه ، سیستم اعصاب مرکزی (CNS) بافت های زیر جلدی و بیضه ها و تخمدان تشکیل می شوند.

علفخواران و نشخوارکنندگان در صورت آلوده شدن اغلب به عفونت جفت مبتلا می شوند که باعث سقط سپتیک می گردد. در حالیکه هرگز در عفونت های انسانی این حالت مشاهده نمی شود . دلیل این امر وجود ماده ای بنام اریتریتول است. اریتریتول قندی است که منبع کربن و انرژی برای باکتری ها بوده و عامل تسریع کننده ی رشد وتکثیر باکتری می باشد. در حالیکه در مایع جفت انسان ماده ای بنام اریتروز وجود دارد که برای رشد بروسلا ها مناسب نمی باشد.

یافته های بالینی:          

عفونت با بروسلا ملی تن سیس در اکثر مواقع از بزها کسب شده و به سمت عفونت حاد با تظاهرات ناتوان کننده بیمار پیش می رود. عفونت بروسلا آبورتوس از گاو کسب شده و عموما شدت کمتری نسبت به عفونت های بروسلا ملی تن سیس دارد. عفونت بروسلاسوئیس از خوک کسب شده و اغلب با تشکیل نکروز پنیری و آبسه های متعدد در بافت های لنفاوی مشخص می شود.

اشکال بیماری بروسلوزیس:

هرچند دوره ی حاد بیماری با نوع گونه ی بروسلاهای آلوده کننده متفاوت است، ولی در بیشتر از 85% بیماران مبتلا به بروسلوزیس، تظاهرات استئوآرتریکولار مانند آرترالژی، آرتریت، اوستئومیلیت، اسپوندیلیت و سارکومیلیت دیده می شود.

برای دانلود و خرید فایل اینجا کلیک کنیدasrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/

درباره نویسنده

omidbox 81855 نوشته در asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *