no-img
asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل

اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ فرمتdoc - asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل


asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل
asrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/asrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ فرمتdoc
zip
ژانویه 7, 2018

اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ فرمتdoc


اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ فرمتdoc

دانلود پروژه درباره اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ

 

11صفحه

چکيده محتواي فايل:

 

اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین های هیپوفیزی وساختمان بافتی تستیس در موش صحرایی نر بالغ

چکیده:

مقدمه : ليتيوم برای درمان اختلالات دوقطبی به كارمي رود.  با توجه به اهمیت سلول های جنسی در تولید مثل و  انتقال صفات وراثتی از نسلی به نسل دیگر ، در این پژوهش اثرات لیتیوم بر سطح تستوسترون ، گنادوتروپین ها ، بافت تستیس ، اسپرماتوژنز بررسی شد.

                     

روش ها :

مطالعه تجربی روی 16 موش صحرایی نر در دو گروه انجام شد . به گروه تجربی مقدار mg/kg/body 180 weight کربنات لیتیوم محلول به مدت 40 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد.در پایان تستیس ها برداشته و در فرمالین 10 درصد فیکس شد . سپس رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین (H-E ) و بررسی سلولی انجام شد . سنجش هورمون های FSH,LH و تستوسترون با روش رادیوایمونواسی انجام شد و داده با روش مشاهده و ابزار چک لیست گردآوری و با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص­های مرکزی و پراکندگی و تست­های آماری Independent T-Test در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها : میانگین کاهش هورمون FSH،LH، تستوسترون و  DHEAدر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (0001/p<).

وزن ، طول تستیس و وزن اپیدیدیم در گروه تجربی نسبت به کنترل کاهش معنی داری را نشان داد و کاهش میانگین تعداد اسپرماتوگونی ها ، اسپرماتوسیت های اولیه و اسپرماتیدها در گروه تجربی نسبت به کنترل معنی دار بود (0001/0 p<)  . با مقایسه ی  عرض تستیس در گروه تجربی و کنترل کاهش معنی داری دیده نشد و میانگین کاهش تعداد سلول های سرتولی در دو گروه تجربی و کنترل تفاوت آماری معنی داری نداشت (498/0 p>).

نتیجه گیری :

پیشنهاد می شود که لیتیوم برای هر بیمار با توجه به آزمایش ها ، ، دوز و  مدت با احتیاط مصرف شود .

کلید واژه ها: کربنات لیتیوم – تستوسترون – اسپرماتوژنز –

مقدمه :

ليتيوم فلزي است ازخانواده فلزات قليائي كه به صورت آزاد درمحيط یافت نمي شود ولي ازطريق بعضي غذاها , آب هاي معدني وسبزيجات وارد بدن مي گردد وميزان دريافت آن روزانه2  ميلي گرم مي باشد (1) .ازتركيبات اين فلز در صنايع خودروسازي ,باطري سازي , جوش كاري , لحيم كاري وسراميك سازي استفاده زيادي مي شود (2). هم اكنون پرمصرف ترين تركيب آن كربنات ليتيوم Li2CO3) ) مي باشد كه در درمان اختلالات دوقطبی مانيا،سايكوزو افسردگي ماژور به كار مي رود. اين دارو تقريبا به طور كامل ازطريق سيستم گوارشي جذب شده و به راحتي مي تواند از سد خوني جفتي عبور كند به طوري كه غلظت سرمي آن در مادر و جنين يكسان مي گردد. همچنين مي تواند در شير مادر نيز ترشح شده و ميزان آن در شير نصف غلظت سرمي مادر شود (3). مطالعات نشان می­دهد لیتیوم انتقال یون سدیم در سلول های عصبی و عضلانی را تغییر داده و برروی انتقال داخل نورونی متابولیسم کاته کول امین­ها اثر می­گذارد در صورتی که مکانیسم بیوشیمیایی اختصاصی لیتیوم در مانیا به خوبی شناخته شده نیست.کربنات لیتیوم در درمان فاز مانیا بیماری مانیک دپرسیو کاربرد دارد (2). کربنات لیتیوم تقريبا به طور كامل از طريق سيستم گوارشي جذب شده مطالعاتی وجود دارد که اثرات سوء لیتیوم را بر بافت بیضه واسپرماتوژنز نشان میدهد(4). مطالعات نشان می­دهد لیتیوم انتقال یون سدیم در سلول های عصبی و عضلانی را تغییر داده و بر روی انتقال داخل نورونی متابولیسم کاتکول امین­ها اثر می­گذارد در صورتی که مکانیسم بیوشیمیایی اختصاصی لیتیوم در مانیا به خوبی شناخته شده نیست.کربنات لیتیوم در درمان فاز مانیا بیماری مانیک دپرسیو کاربرد دارد مطالعاتی وجود دارد که اثرات سوء لیتیوم را بر بافت بیضه واسپرماتوژنز نشان می دهد (4-5) .كار تستیس به وسيله گنادوتروپين هاي هيپوفيزي LH و FSH تنظيم مي شود كه تحت تاثير GNRH آزاد مي­شوند (7). پروسه اسپرماتوژنز وابسته به دو عامل آندروژني و FSH است (8 ). استروژن ها محصولات نهايي به دست آمده از تبديل غيرقابل برگشت آندروژن ها بوسيله آروماتاز هستند (9). آروماتاز آنزيم نهايي است كه آندروژن ها را به استروژن ها بصورت غيرقابل برگشت تبديل مي كند.(10) LH .سلول­های لیدیگ را تحریک می­کند تا تستوسترون ترشح کنند. تستوسترون نیز با انجام فیدبک منفی بر روی هیپوفیز و هیپوتالاموس ترشح بیشتر LH را مهار می­کند. FSH طی یک تاثیر متقابل با سلول های سرتولی، درون توبول های منی ساز، تولید اسپرم را تحریک می کند (11). به طور کلی تستیس ها چند هورمون جنسی مردانه از جمله تستوسترون ٬ ٬ دهیدروتستوسترون و آندروستن دیون ترشح می کنند که به مجموعه ی آنها آندروژن می گویند. تستوسترون به حدی بیشتر از هورمون های دیگر است که می توان آن را هورمون اصلی تستیس دانست ٬ گرچه بخش زیادی از تستوسترون و شاید بیشتر آن در بافت های هدف به هورمون فعال تر دی هیدروتستوسترون تبدیل می شود . تحقیقات نشان می دهد که کاهش میزان اسپرم و افزایش نارسایی های اندام تولید مثلی نر(مثل سرطان­های تستیس ) در مردان به اثرات زیان آور تجزیه کنندگان آندوکرین با واکنش­های استروژنی یا آندروژنی نسبت داده می شود(12-13) . یک تعداد از نمک های شیمیایی لیتیوم در پزشکی به عنوان داروی mood stabilizing (تثبیت کننده خلق) به طور اولیه در درمان اختلالات دو قطبی که در درمان افسردگی و به خصوص مانیا هم به طور حاد و هم دراز مدت نفش دارد، استفاده می شود (14). فارماکولوژی لیتیوم به استفاده از نمک لیتیوم (Li+) به عنوان دارو برمی گردد. لیتیوم اثر ضد خودکشی مهمی دارد که در داروهای دیگر تثبیت کننده خلق مانند داروهای ضدتشنج دیده نمی شود. مسمومیت لیتیوم در فردی که مقادیر زیادی را به طور تصادفی یا عمدا در فاز حاد مصرف می کند یا در طی درمان طولانی با سطح بالای لیتیوم قرار دارد ، دیده می شود . میزان لیتیوم سرم در اندازه mmol/Lt 3/1-5/0 در بیمارانی که خوب کنترل شده است، دیده می شود اما ممکن است تا mmol/Lt10-3 در overdose حاد برسد  در تحقیق انجام شده توسط  AllaguiMsوهمکاران در (2006)،تستوسترون در موش های نر تحت درمان با لیتیوم کاهش پیدا کرد و اسپرماتوژنز متوقف شد (15). همچنین در موشهای ماده استرادیول افزایش پیدا کرد. پرولاکتین می تواند حفاظت چشمگیری بر روی عدم عملکرد تستیس که در درمان با کلرید لیتیوم در رت ها ایجاد می­شود داشته باشد (16). مطالعه­ای در سال 2005 که در مورد عوارض جانبی غلظت سرمی پایین لیتیوم بر روی عملکرد جنسی، تیرویید و کلیه در رت های نر و ماده انجام شد نشان داد که با درمان لیتیوم سطح تستوسترون کاهش یافت و اسپرماتوژنز متوقف شد. در رت های ماده درمان شده سطح استرادیول در یک روش وابسته به دز افزایش یافت (17) .

 در پژوهشی (1999) اثرات لیتیوم روی ساختار تستیس گونه های Avian وحشی گرمسیری بررسی و نشان داده شد که  یک کاهش واضح در وزن تستیس پرندگان در مقایسه با گروه شاهد وجود دارد  (18) .

 

در یک تحقیق (2010) نتیجه گرفتند که لیتیوم دارای یک اثر محافظتی در برابر اثرات سمی کادمیوم روی تستیس های موش صحرایی دارد . با توجه به مطالعه روی اثرات لیتیوم و تستیس که از مدت ها قبل شروع شده به نظر می رسد که جنبه های متفاوت آن هنوز جای کار دارد بنابراین در این مطالعه اثر کربنات لیتیوم روی تستیس موش و بررسی  مقدار هورمون تستوسترون ، FSH ، LH، دهیدروتستوسترون و نیز طول و عرض تستیس که به نظر می رسد در مطالعات قبلی تعیین نشده است و وزن اپیدیدیم و نیز شمارش سلول های ژرمینال بر روی فرایند اسپرماتوژنز انجام شد (19) .

روش ها:                           

مطالعه تجربی روی موش های صحرایی نر با نژاد WISTAR که از مؤسسه سرم سازی کرج با سن 15-12 هفته خریداری شده بودند انجام شد . موش ها در لانه حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تحت شرایط یکسان از نظر نور ، درجه حرارت و تغذیه قرار گرفتند لانه حیوانات هر هفته ضد عفونی می شد . بعد از سازش با محیط به 2 گروه 8 تایی ( تجربی و شاهد ) به صورت تصادفی تقسیم شدند .  وزن متوسط موش ها در گروه تجربی قبل از تزریق gr 4/5±311و در گروه شاهد gr9/8 ±330بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری دیده نشد ( 0.05p> )  .به حیوانات گروه تجربی mg/kg 180 بر حسب وزن بدن ، کربنات لیتیوم خریداری شده از شرکت دارویی سبحان محلول در آب مقطر (یک روز در میان ) به مدت 40 روز با سرنگ انسولینی و ساعت هشت صبح تزریق شد (22-21-20). گروه کنترل دارویی دریافت نکردند . پس از پایان 40 روز آزمایش حیوانات ابتدا با اتر بیهوش شده و پوست شکم با برش طولی از ناحیه بالای پنیس تا زیر گردن بریده شد و زیر جناق سینه سوراخ کوچکی ایجاد و برشی V مانند ایجاد گردید.با بلند کردن این قسمت، پوشش قلب با قیچی برداشته شد و 2 میلی لیتر خون توسط سرنگ از بطن چپ گرفته شد. با سانتریفوژ 2000 دور در دقیقه سرم آن جدا شده و تا زمان اندازه گیری در دمای 20 – درجه سانتیگراد نگهداری شد.شکم حیوانات نیز باز شده و هر دو تستیس خارج شد. ابتدا وزن، طول، عرض و حجم تستیس ها به تفکیک راست و چپ با کولیس ورنیه اندازه گیری و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین ، برش های بافتی با ضخامت 5 میکرومتر تهیه شد (23-24-25) .

برای دانلود و خرید فایل اینجا کلیک کنیدasrfiles ادامه در http://asrfiles.ir/

درباره نویسنده

omidbox 81855 نوشته در asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *